Welkom!

Welkom op de website van Bezorgd Om Mensen v.z.w., een vereniging van mensen die zich inzetten voor het welzijn van hun medemensen, zonder onderscheid van religie en cultuur.

De vzw Bezorgd Om Mensen, afgekort B.O.M., bestaat uit twee werkgroepen of afdelingen:

  • De werkgroep voor kansarmen
  • De werkgroep RUIMTE, speelpleinwerking voor jongeren van 3 tot 21 jaar.

Op onze website stellen we de twee werkgroepen uitgebreid aan u voor!

Vrijwilligers die graag meewerken zijn van harte welkom!

Bezorgd om Mensen vindt het zeer belangrijk om ook de armoede in de derde wereld niet te vergeten.